Changshu Flex-Tek Thermal Fluid Systems Manufacturer Co., Ltd.
các sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi
Home >

Changshu Flex-Tek Thermal Fluid Systems Manufacturer Co., Ltd. Contact Info

Changshu Flex-Tek Thermal Fluid Systems Manufacturer Co., Ltd.

Address :

Nhà máy số 7, Quảng trường công nghiệp Maqiao, CEDZ, Jiangsu China

Factory Address :

Nhà máy số 7, Quảng trường công nghiệp Maqiao, CEDZ, Jiangsu China

Work Time

8:00-18:00

Phone

86-512-52267502(Work Time)

Fax :

Email :

gxu@tutco.com


Mr. Glenn

Email:

gxu@tutco.com

Contact at Any Time
Changshu Flex-Tek Thermal Fluid Systems Manufacturer Co., Ltd.
Send