Changshu Flex-Tek Thermal Fluid Systems Manufacturer Co., Ltd.
Sản phẩm
Ống dẫn điện Tutco
Silicone cao su nóng
Điện cuộn nóng
Quần áo máy sấy nóng yếu tố
Lò sưởi Polyimide Kapton
Finular Tubular Heater
Máy nén Crankcase nóng
Nhôm lá nóng
Máy in 3D nóng
Mica hệ thống sưởi yếu tố
Nhiệt độ cao Cartridge nóng
Bảng mạch in nóng
Thực phẩm ấm hơn yếu tố làm nóng
Nén khí nóng
Cast nhôm nóng
PTC lắp ráp nóng